Autoři

Co pro Vás znamená Chanuka nebo Vánoce?

Přestože jsem křesťan, můj život se neřídí žádným liturgickým kalendářem. Proto byste u nás v období adventu byste marně hledali svíčky na adventním věnci a na štědrý večer se v našem obýváku nerozzáří vánoční stromeček. Když židé slaví chanuku, u nás doma nezapalujeme za soumraku svíčky na osmiramenném svícnu.

 

Přesto se na toto období v závěru roku těším. Možná je to tím, že večer přichází dříve a tak je více příležitostí chvíli posedět s těmi, které mám rád. Možná je to i tím, že jsem už jako dítě měl rád hvězdy na obloze a různá světýlka, kterými lidé zdobí svá obydlí i stromy v zahradě, mi je připomínají.

 

Závěr roku je pro mne obdobím, kdy hodnotím. Hodnotím, co se povedlo i to, na co zrovna hrdý nejsem. Děkuji Bohu za to, co mi dal a prosím ho, aby napravil to, co jsem pokazil. Tahle inventura mého života mne vždy znovu přivádí k poznání, jak moc a rád jsem neustále závislý na Boží pomoci.

 

Mám rád světlo. V zimě mi chybí slunce i jeho hřející paprsky. Díky tomu zvláště v období adventu a chanuky rád přemýšlím o tom, jaké to jednou bude v Božím království. A právě proto, že mi chybí sluníčko, tak si v téhle době častěji připomínám jeden text ze závěru Bible. Když Jan popisuje Nový Jeruzalém, který podle něj bude centrem nebeského království, poznamená: „To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.“ (Zjevení 21,23)

 

Období chanuky a adventu je pro mne dobou, kdy mám více prostoru ke snění o Božím království. Představuji si, jaké to bude, až můj Bůh konečně naplní slib, který dává každému, kdo touží po životě ve společnosti, kde už nebude žádné zlo. Těším se na naplnění následujícího proroctví: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 4a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení 21,3+4) Těším se, až jednou Bůh z mé tváře setře poslední slzu. A období chanuky i adventu je pro tohle těšení jako stvořené.