Autoři

Co pro Vás znamená Chanuka nebo Vánoce?

Vánoce pro mě znamenají nejdůležitější svátek v roce. Není to v souladu s církevní zvyklostí, kdy za nejdůležitější jsou považovány Velikonoce.

 

Pro mě je důležitější slavit narození Božího syna než Jeho ukřižování.